top of page

01 HISTORIE SOUČASNOST

 

Historie společnosti začíná v roce 2007 kdy Ing. Karel Fousek založil projekční kancelář. Z počátku se věnovala převážně projektování a inženýrské přípravě občanských, bytových a v menším rozsahu i průmyslových staveb. Cílem bylo poskytnout v tomto oboru komplexní služby od prvotní komunikace s klienty, zpracování jejich přání a představ týkajících se projektu úplně nové stavby, nebo rekonstrukce stávajícího objektu. Později přibyla i nabídka realizace staveb. Samozřejmostí byl i tzv. inženýring tedy kroky vedoucí k získání stavebního povolení, nebo potřebné ke kolaudaci dokončeného objektu.

 

V roce 2017 byla převedena většina výše uvedených aktivit na nově založenou společnost KFJ s.r.o. Společnost i nadále nabízela veškerou projekční činnost v oboru pozemního stavitelství a v daleko větším rozsahu také realizaci staveb.

 

Vzhledem k rostoucímu množství zakázek jak v projekční části, tak i v té realizační, došlo v roce 2021 k založení dalších dvou společností, a to stavební KFJ building s.r.o. a projekční KFJ project s.r.o. mezi které je postupně rozdělováno portfolio zakázek společnosti KFJ s.r.o.

Při naší práci je důsledně uplatňován individuální přístup ke klientovi s využitím nejnovějších dostupných technologií a postupů vždy však s ohledem na přání a finanční možnosti našich zákazníků.

 

02 NAŠE SLUŽBY

KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • architektonická studie

 • vizualizace

 • projektová dokumentace

 

INŽENÝRING

 • zajištění a shromáždění všech podkladů a vyjádření dotčených orgánů jak státní a obecní zprávy tak soukromých společností

 • podání žádosti o stavební povolení či územní souhlas

 • zajištění a shromáždění všech podkladů po dokončení stavby

 • podání žádosti o kolaudaci

 

KONZULTACE A PŘÍPRAVA PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O PODÁNÍ DOTACÍ

 • nová zelená úsporám

 • kotlíkové dotace

 • děšťovka

 

REALIZACE STAVEB

 • vytvoření rozpočtu stavby na základě námi připravené projektové dokumentace, nebo na základě dokumentace dodané zákazníkem

 • kompletní realizace stavby

 

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)

bottom of page